Eachunn nan cath : eachdraidh-beatha an Ridire Eachunn MacDhomhnaill /

Friseal, Ailean.

Eachunn nan cath : eachdraidh-beatha an Ridire Eachunn MacDhomhnaill / le Ailean Friseal ; air a dheasachadh le Iain MacAonghuis. - Glaschu : Gairm, 1979. - 121, [1] p., [8] leaves : ill., maps ; 22 cm. - Clo-bhualaidhean Gairm ; leabhar 52 .

Bibliography: p. 121-[122].

0901771627


Macdonald, Hector Archibald, Sir, 1852-1903.


Great Britain. Army --Biography.


Generals--Biography.--Great Britain

U55.M254

92