Your search returned 5 results.

Sort
Results
The going down of the sun : the Great War and a rural Lewis community = Dol fodha na grïne : buaidh a' Chogaidh Mhoir - Nis gu Baile an Truiseil / deasaichte le Domhnall Alasdair Moireasdan ; le taic bho Anna NicSuain agus Iain G. Domhnallach. by Language: Scottish Gaelic, English Publisher: Steornabhagh, [Isle of Lewis, Scotland] : Acair, 2014
Other title:
  • Dol fodha na grïne : buaidh a' Chogaidh Mhoir - Nis gu Baile an Truiseil
Availability: Items available for loan: NMS Library Services (1)Location, call number: National War Museum Library 355.48(092)'1914/1918' Lew..
An cogadh mor 1914-1918 / Proisect Muinntir nan Eilean. by Language: gae
Publication details: Stornoway : Acair, 1982
Availability: Items available for loan: NMS Library Services (1)Location, call number: National War Museum Library 355.48'1914/1918'(4/9) PRO.
Mochtar is Dughall / Deorsa Caimbeul Hay. by Series: University of Glasgow. Leabhraichean ura Gaidhlig ; aireamh 14.Language: gae, English
Publication details: Ghlaschu : Roinn nan Canan Ceilteach, 1982
Availability: Items available for loan: NMS Library Services (1)Location, call number: National War Museum Library 8-1'1939/1945'(4/9) HAY.
Luach na saorsa : leabhar-latha, bardachd is rosg / le Murchadh Moireach; deasaichte le Alasdair I. Macasgaill. by Language: gae
Publication details: Glaschu [Glasgow] : Gairm, 1970
Availability: Items available for loan: NMS Library Services (1)Location, call number: National War Museum Library 8-94'1914/1918' MOI.
Eachunn nan cath : eachdraidh-beatha an Ridire Eachunn MacDhomhnaill / le Ailean Friseal ; air a dheasachadh le Iain MacAonghuis. by Series: Clo-bhualaidhean Gairm ; leabhar 52Language: gae
Publication details: Glaschu : Gairm, 1979
Availability: Items available for loan: NMS Library Services (1)Location, call number: National War Museum Library 92 Macd.
Pages